Sık Sorulan Sorular

Alt Bilgiler

Sık Sorulan Sorular

 •  2 Ağustos 2019 Cuma
 •  4416 Görüntüleme
 •  Yazdır

SIK SORULAN SORULAR

 1. Öğrenci Bilgi Sistemi’ne nasıl ulaşabilirim?

obs.gop.edu.tr 

 

 1. GOP Uzantılı Mail Adresini Nasıl Aktifleştirebilirim?

mailal.gop.edu.tr web uzantısından alınmaktadır.

 

 1. Öğrenci Girişi İle Fakültede Nasıl WİFİ Kullanabilirim?

Bütün öğrenciler kendi e-mail adresleri ve şifreleri ile giriş yaptığında otomatik bağlanmaktadır.

 

 1. Ders Programına Nasıl Ulaşabilirim?

Diş Hekimliği Fakültesi web sitesinde bulunmaktadır.

 

 1. Staj Gruplarımı Nasıl Öğrenebilirim?

Diş Hekimliği Fakültesi web sitesinde bulunmaktadır.

 

 1. Akademik Takvim Nedir, Nasıl Ulaşabilirim?

Akademik Takvim : Bir eğitim öğretim yılının başlangıç ve bitiş süresince gerçekleştireceği eğitimle ilgili tüm bilgilerin tarihsel dökümüdür.

https://disfak.gop.edu.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.

 

 1. Öğrenci Danışmanı Nedir? Danışmanımı Nasıl Öğrenebilirim?

Her öğrenci akademik kariyeri boyunca kendisini akademik anlamda asiste edecek bir danışmana sahiptir.

Danışman, öğrenciye seçeceği dersler konusunda yardımcı olur ve programı tamamlaması için gerekli akademik planı oluşturmasında yol gösterir. Danışman, ayrıca öğrenciye üniversite politikası, kuralları, üniversitede açılmış bulunan programlar, kariyer fırsatları vb. konularda da rehberlik eder.

Danışmanlar Fakültemiz Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.

 

 1. Sınavlar Ne Zaman Başlıyor?

Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği gibi akademik yıl başladıktan onuncu hafta itibariyle sınavlar başlamaktadır.

 

 1. Tek Ders Sınavı Nedir?

Tek ders sınavı; mezun olmak için tek dersi kalan öğrencilere açılan sınavdır. Tek ders sınavı akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Tek ders sınavında başarılı olmak için 60 almak gerekir.

 

 1. Ara Sınav Nedir?

Bir yarıyıl süreli dersler için en az bir;  iki yarıyıl süreli dersler için en az iki ara sınavı yapılır. İki yarıyıl süreli derslerin ara sınavlarından biri güz döneminde, diğeri bahar döneminde yapılır.

 

 

 1. Mazeret Sınavı Nedir?

Mazeret sınavı; geçerli mazeretinden dolayı sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenciler mazeret belgelerini, mazeretlerinin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe sunarlar. Haklı ve geçerli mazeretinden dolayı ara sınavlarına giremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunun kararı ile mazeret sınavı hakkı tanınır. Yarıyıl sonu veya yılsonu sınavlarında mazeret kabul edilmez.

 

 1. Üniversite Tarafından Belirlenen Geçme Notu Kaçtır?

Geçme notu 60’dır.

 

 1. Derslerde Devamsızlık Kaç Gün?

Teorik derslerinde %30 Uygulamalı (Pratik) derslerinde %20

 

 1. UZEM (uzaktan eğitim) nedir?

Zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

 

 1. UZEM Hangi Dersleri Kapsar?

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi

Türk Dili ve Edebiyatı

 

 1. UZEM Sınavları Nasıl Gerçekleşir?

Ara sınav ve final olarak örgün sınav formatında öğrencinin kendi okulunda gerçekleştirilir.

 

 1. UZEM Sınavı Esnasında Elektrik/İnternet Bağlantısı Kesilirse Ne Yapmalıyım?

Sınav esnasında elektrik kesintisi ya da internet bağlantı sorunlarına karşı önlemlerinizi almanız gerekmektedir. Bunun için şarjı tam dolu olan bir dizüstü bilgisayar ve 3G internet bağlantısını hazır etmenizi tavsiye etmekteyiz. Bunun dışında meydana gelen bağlantı sorunlarında UZEM’in sorumluluğu yoktur. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır. Elektrik kesintilerinde sistemde o ana kadar işaretlediğiniz cevaplar kayıpsız şekilde bize ulaşmaktadır.

 

 1. UZEM Sınavlarına Saatinde mi Girmemiz Gerekiyor?

Sınav takvimine göre her dersin sınavı belirlenmiş zaman dilimleri arasında yapılmaktadır. Sınavınızı kaçırmamak adına sınavdan 10 dakika önce sistemde hazır bulunmanızı tavsiye ediyoruz.

 


 

 1. Üniversite Seçmeli Dersi Nedir, Seçmek Zorunlu Mudur?

 Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve anahtar/aktarılabilir yeterlilikleri geliştiren derslerdir. İlgili kurullar tarafından onaylanarak her bölümün öğretim planlarında ilgili yarıyıllarda “Üniversite Seçmeli Dersi” grubu altında belirtilen ÜSD, kayıt yaptırma zorunluluğu olan derslerdir,

 

 1. Üniversite Seçmeli Dersi Nasıl Seçebilirim, Kontenjan Var Mıdır?

Ders kayıt esnasında seçmeli dersleri de seçebilirsiniz.

Dersler kontenjanlıdır.

 

 1. Üniversite Seçmeli Dersine Hangi Fakülteden Öğrenebilirim?

Seçilen ders, hangi bölüme ait ise o bölümün bağlı olduğu fakülteden öğrenebilirsiniz.

 

 1. Seçmeli Derste Geçme Notu Ve Devamsızlık Var Mıdır?

Geçme Notu 60’dır. Öğrenci almış olduğu üniversite seçmeli havuz dersinden başarısız olduğunda, sonraki dönemlerde farklı bir ders alabilir, kaldığı dersi alma zorunluluğu yoktur. Bu durumda başarısızlık sebebiyle bırakılan ders öğrenci transkriptinde gösterilmez. (6) Almış olduğu dersten kalan öğrenci, aynı dersi tekrar aldığında, önceki dönemde devam şartını yerine getirmiş ise devam şartı aranmaz.

 

 1. Ders Muafiyeti Nedir?

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran bir öğrencinin muafiyet isteği; Eğitim-Öğretimin başladığı tarihten itibaren ilk iki hafta içinde Dekanlık Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvurarak, daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, (öğrencinin ilişik kesme tarihinden itibaren iki yılı geçirmemiş olması şartıyla) ilgili kurullar tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

 

 1. Muafiyet Sınavı Nedir ve Ne Zaman Yapılır?

Yabancı dil ve bilgisayar dersinde yeterli bilgiye sahip olmayı ölçer. Eğitim – Öğretim yılı başladıktan sonra bir ay içerisinde yapılır.

 

 1. Muafiyet Sınavı Hangi Dersleri Kapsar?

Yabancı Dil – Bilgi Teknolojileri

 

 1. Ders Kaydı Nasıl Yapabilirim, Onaylamak Kime Aittir?

Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimi ile beraber yürütülmektedir. Öğrenci bilgi sisteminde verilen dersler seçilir ve kontrol edildikten sonra kesinleştirilir. Danışman öğretim üyesi onaylar ve hata durumunda sadece danışman öğretim üyesi düzeltebilir.

 

 1. Transkript Nedir?

Öğrencinin kayıt bilgilerini, yarı yıllara göre alınmış ve alınmakta (Süren) olan derslerini, bu derslerdeki başarı durumunu (Harf notunu ve not sistemi açıklamasını), o ana kadar alınmış ve alınmakta (Süren) her bir dersin ve derslerin toplam AKTS bilgilerini, not ortalamalarını gerçekleştirilmiş ise staj bilgilerini içerir.

 

 1. Yatay Geçiş Nedir?

Bir bölümü kazandıktan sonra başka bir bölüme geçmek isteyenler veya aynı bölümü başka bir üniversitede okumak isteyenlere belli kurallar ölçüsünde geçiş imkanı veren YÖK uygulamasıdır.

 

 1. Yatay Geçiş Başvuruları Ne Zaman Ve Kontenjanı Nasıl Öğrenebilirim?

TOGÜ Web sayfasında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web sayfasında ve Fakültemiz Web sayfasında YÖK’ün belirlediği kontenjan ve tarihlerde eş zamanlı olarak duyurulmaktadır.

 

 1. Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Öğrenci belgesi

Transkript

Ders içerikleri

Disiplin cezası almadığına dair yazı

 

 1. Fakülte Yemekhanesi Nerededir Ve Ücreti Ne Kadardır?

    Tıp Fakültesi Binasının 3. Katında öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır.

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Yemek ve Kantin Hizmetleri

                                  

 1. Üniversitedeki Sosyal Faaliyetler Nedir?

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı

 

 1. Üniversitedeki Kulüpler Nedir Ve Nasıl Üye Olunur?

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı

 

 1. Yeni Öğrenci Kulübü Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Faaliyetler

 

 1. Kulüp Yönergesi Nasıl Hazırlanır?

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Yönergeler

 1. Üniversitenin Spor Ve Havuzuna Nasıl Kayıt Yapabilirim?

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı

 

 1. Şehir İçi Ulaşım ( TOK-KART) Nereden Temin Edebilirim, Hangi Belgeler Gerekli?

Tokat Halk Otobüsleri Web Sitesi

 

 1. Staj Programımı Nerden Takip Edebilirim?

disfak.gop.edu.tr

 

 1. Ders Programını Nereden Öğrenebilirim?

disfak.gop.edu.tr

 

 

 1. Mezun Öğrencilerin Teslim Etmesi Gereken Evraklar?
 1. Öğrenci kimlik kartı
 2. Mezuniyet için aldığı biniş.
 3. Dolap anahtarı
 4. Üzerine zimmetli ne varsa…

 1. Öğrenci Dosyasına Konulmak Üzere Hangi Evraklar Gerekmektedir?
 1. Kimlik fotokopisi
 2. Sağlık Durum Beyanı
 3. Lise diploma fotokopisi

 

 

 

 
Kaleardı Mahallesi Muhittin Fisunoğlu Caddesi Omcalık Sokak Ali Şevki EREK Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi-Merkez/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.