Tanıtım

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

 

 Diş Hekimliği Fakültesi, Bakanlar Kurulunun 2011/2018 Sayılı Kararı ile 15/06/2011 tarihinde kurulmuştur. Fakültemizde Klinik Bilimler ve Temel Bilimler olmak üzere iki bölümü olup, Klinik Bilimler Bölümüne bağlı 8 Anabilim Dalı bulunmaktadır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 43 öğrenci ile lisans eğitimine başlayan Fakültemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile 454 öğrenci lisans eğitimi görmektedir. 2013 yılında Fakültemizde hasta kabulüne de başlanmış olup Fakültemize başvuran hasta sayısı 2020 yılı ekim ayı itibaren 400 bine ulaşmıştır.

 

Diş Hekimliği Fakültesinin 2020 yıl Şubat ayı itibari ile akademik kadrosu; 20 öğretim üyesi, 56 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. 56 idari personel Fakültemizde hizmet vermektedir.

 

 

            Fakültemizde  Diş Hekimliğinde Uzmanlık (DUS)  eğitimine 2013 yılında 8 uzmanlık öğrencisi ile başlanmış, 2020 yılında uzmanlık öğrenci sayısı 53’e ulaşmıştır.

 

Diş Hekimliği Fakültesi’nin mevcut hizmet binası, Ali Şevki Erek Yerleşkesi içerisinde Tıp Fakültesi Binasına ek olarak kurulmuş olup 2017 yılında ilave alanların eklenmesi ile 7000 metrekare alana ulaşılmıştır.

 

            Fakültemizin eğitim ve poliklinik fiziki yapısı, 8 Anabilim Dalı’na ait Klinikler, Preklinik öğrencilerinin kullanımı amaçlı 75 öğrenci kapasiteli 1 adet Preklinik Laboratuvarı ile 40 ve 45 öğrenci kapasiteli 2 adet adet Fantom Laboratuarı, bir adet amfi, 4 adet derslikten oluşmaktadır.

Fakültemiz kurulduğundan bu güne kadar öğrenci sayısı, akademik personel sayısı ve fiziksel alan olarak üç kat büyümüş olup, 104 ünit de 75 akademik personel ve stajyer öğrenciler tarafından günlük yaklaşık 600 hasta tedavi edilmektedir.

 


 

 
  

Fakültemiz 8 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bunları kısaca tanıyacak olursak:

 

 

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim dalı bünyesinde normal veya cerrahi diş çekimi, gömülü diş çekimi, protez öncesi cerrahi, apikal rezeksiyon, çene-yüz kırıklarının cerrahi tedavileri, ağız, diş ve çene-yüz bölgesi kist ve tümör ameliyat hizmetleri verilmektedir. Yine çene eklemi (temporomandibuler eklem, TME) rahatsızlıkları ve hastalıklarının tedavileri de anabilim dalımızda gerçekleştirilmektedir.

Kliniğimizde verilen temel hizmetlerinden birisi de dental implant uygulamasıdır. Yeterli kemik kalitesi olmamasına bağlı implant uygulanması mümkün olmayan hastalarda, kemik miktarını artırıcı işlemler ile (kemik greftleri, distraksiyon osteogenezisi)  implant uygulaması ve protez yapılması mümkün hale getirilebilmektedir.

Ayrıca, halen çalışmaları sürdürülmekte olan fiziki ortamların hazırlanması ile birlikte, sedasyon ve genel anestezi altında çocuk, yüksek kaygıya sahip veya engelli hastalarımızın diş çekimleri ve cerrahi girişimleri yapılabilecektir.

  

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

 

Anabilim dalımızda; çürük, travma, aşınma veya gelişimsel anomaliler nedeniyle diş sert dokularında meydana gelen kayıplar veya bozukluklar teşhis edilmekte, kaybedilen fonksiyon ve estetik uygun restorasyon teknikleriyle geri kazandırılmaktadır. Bireysel diş çürüğü riskine bağlı olarak koruyucu tedavi hizmetleri verilmektedir. Diş renklenmelerinin nedenlerini belirlenmekte, hasta bilgilendirilmekte ve ağartma tedavisi uygulanmaktadır.

  

ENDODONTİ ANABİLİM DALI

 

Endodonti, diş pulpasına kadar ilerlemiş problemler ile ilgilenen diş hekimliği dalıdır. Dişin merkezinde ve her diş kökünün kanallarında yer alan pulpa dokusu, dişleri besleyen bağlayıcı doku, kan damarları ve sinirlerden oluşur. Kanal tedavisi, sırasıyla;  röntgen eşliğinde kök boylarının ölçümü, ölçümler kılavuz alınarak pulpanın çıkarılması, kanalların genişletilerek şekillendirilmesi, kanalların yıkanarak dezenfeksiyonun sağlanması ve kanal içinde mikroorganizmaların varlığını sürdürmemesi için hava boşlukları bırakılmadan sıkıca doldurulması işlemlerinin tümüdür. Kısacası kanal tedavisi, bir dişi kurtarmak için yapılacak son müdahaledir. Dişin ve hastanın durumuna ve yapılan tedavinin niteliğine göre kanal tedavili diş ağızda yıllarca sağlıklı bir şekilde kalabilmektedir.

 

   

 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ  ANABİLİM DALI

 

Protetik  Diş Tedavisi Anabilim Dalı; ağızdaki kaybedilmiş dişlerin ve çevresindeki dokuların, çeşitli protez materyalleri ile restore edildiği diş hekimliği dalıdır. Yapılan protezlerde amaç; hastaya kaybettiği fonksiyonu, fonasyonu (konuşmayı) ve estetiği geri kazandırmaktır.

Sabit  protezler: Kron – köprü protezleri bu gruptadır. Kron protezleri, dişteki aşırı madde kaybını veya estetik problemleri gidermek amacıyla ilgili dişin uygun materyaller ile kaplanarak restore edildiği protez türüdür.

Köprü protezleri ise eksik diş veya dişlerin varlığında boşluğun yanındaki dişlerin uygun materyaller ile kaplanarak  eksik bölgenin restore edildiği protez türüdür.

Hareketli protezler:

A. Tam protezler: Ağızdaki tüm dişler kaybedildiğinde yapılan protezlerdir. Diş eti rengindeki akrilik kaide üzerine yapay dişlerin dizilmesi ile hazırlanan mukoza destekli hareketli protez türüdür.

B. Bölümlü protezler: Hastanın bir kısım dişleri eksik olduğunda yapılan, dişlerden ve mukozadan destek alan protez türüdür. Bu tip protezler,  mevcut dişlerden kroşeler veya hassas tutucularla destek  alırlar.

C. İmplant destekli protezler: Çene kemiğine yerleştirilen dental implantlardan destek alan protez türleridir. Sabit ve hareketli tipte olabilirler.

D. Çene – yüz protezleri: Çene-yüz bölgesinde tümör, travma ve doğumsal sebeplerle görülen eksiklik veya bozuklukları rehabilite etmek için uygulanan protez türleridir.

 

 

PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

 

Periodontoloji, diş ve dişi destekleyen çevre dokularda sağlık, fonksiyon ve estetiğin sürdürülmesi,  hastalıkların teşhis, tedavi ve önlenmesini kapsayan diş hekimliği uzmanlık dalıdır. Periodontoloji anabilim dalı, öğrenci, araştırmacı, akademisyen ve hastalara kapsamlı eğitim, tedavi ve akademik araştırma olanakları sunan geniş ölçekli bir akademik birimdir. Eğitim ve araştırmanın yanı sıra periodontal ve implant tedavilerini kapsayan mezuniyet öncesi ve sonrası seviyelerde eğitim vermektedir.

  

ORTODONTİ ANABİLİM DALI

 

Kelime anlamı olarak düzgün dişler anlamına gelen ortodonti, dişerde ve çenelerde görülen şekil ve fonksiyon bozukluklarıyla ilgilenen bilim dalıdır. Alt ve üst dişlerde görülen çapraşıklıklar, dişler arasında olan boşluklar, çenelerin olması gerekenden daha önde veya geride olması, üst çenede görülen darlıklar, damak dudak yarıkları olan bebekler ortodontinin ilgilendiği başlıca konulardır. Dişlerdeki problemlerin düzeltimi için yaş sınırı yoktur. Her yaşta tel takılarak dişler düzeltilebilir. Ancak çenelerin gelişim bozukluğu ile ilgili problemlerde büyüme gelişim bitmeden müdahalede bulunulması gereklidir. Eğer büyüme gelişim dönemi kaçırılırsa, o zaman çenelerin pozisyonları sadece ortognatik cerrahi denilen ameliyatlarla düzeltilebilmektedir.

Yüz estetiğin bekli de en önemli bölümü olan güzel bir gülümsemeye sahip olabilmeniz için Tokat Gaziosmanpaşa Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı olarak her zaman yanınızdadır.

 

AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Fakültemize müracaat eden hastaların detaylı ilk muayenelerinin yapıldığı bölümdür. Bu muayene, sırasında hastaların genel sağlık durumları ile diş hekimliği uygulamalarında risk oluşturabilecek sistemik rahatsızlıkları ve bunların oral bulguları, alınan filmler de değerlendirilerek kapsamlı bir şekilde incelenir. Bu detaylı muayene, bazı hastalıkların erken tanısı için büyük önem taşımaktadır. Klinik bulgular, röntgen ve varsa laboratuvar sonuçları ile birleştirerek hastanın tedavi planlaması yapılır. Sonrasında hastalar ihtiyaçları doğrultusunda tedavi görmesi gereken kliniklere yönlendirilir.

 

 

PEDODONTİ ANABİLİM DALI

 

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) 0-14 yaş grubu çocukların süt ve daimi dişlerin sağlıklı olarak korunmasını, çürük, travma, kalıtımsal ve benzeri etkenlerin bu dişlerde oluşturduğu sorunların giderilmesini amaçlayan bir anabilim dalıdır.
Kaleardı Mahallesi Muhittin Fisunoğlu Caddesi Omcalık Sokak Ali Şevki EREK Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi-Merkez/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.