Misyon ve Vizyon

Misyon , Vizyon ve Temel Değerlerimiz

 

Misyon 

 

Günümüz teknolojisini bilen ve uygulayan yetenekli diş hekimleri ve akademisyenler yetiştirmek, yapılan nitelikli araştırmalarla  bilime katkıda bulunmak ve toplumun ağız-diş sağlığı gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamaktır.

 

 

Vizyon

 

Ulusal ve uluslararası alanda yetkin ve tercih edilen diş hekimleri yetiştiren, lisans ve lisansüstü çalışmaları ile gündemde kalan ve toplumun ağız-diş sağlığı gereksinimlerine en üst seviyede cevap verebilen kaliteli ve tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

 Temel Değerlerimiz

 

 • Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak,
 • Din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin eşit hizmet sunmak,
 • Hasta haklarına saygılı olmak,
 • Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
 • Yeniliklere açık olmak,
 • Şeffaflık,
 • Katılımcılık.
 • Takım bilinci,
 • Sorumluluk bilinci,
 • Hesap verebilirlilik,
 • Etik değerlere bağlı olmak,
 • Girişimcilik,
 • Liyakat,
 • Veriye ve bilgiye dayalı karar almak,
 • Güvenirlilik,
 • Sürekli iyileştirme,
 • Kalite anlayışı,
 • Toplumsal sorumluluk,
 • Saygılı ve hoşgörülü olmak,
 • Verimlilik,
 • Çevre bilinci.

 

  Kaleardı Mahallesi Muhittin Fisunoğlu Caddesi Omcalık Sokak Ali Şevki EREK Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi-Merkez/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.